Voorbij De Crisis - een nieuwe tijd vereist een andere overheid
Jos van der Knaap; Rien Fraanje
Van Gennep (2010)
Non-Fiction
Mens En Maatschappij Algemeen
Dutch
Nederland beleeft momenteel de diepste economische crisis sinds de jaren dertig. In het ideaalmodel leidt crisis tot innovatie. Maar in hoeverre slaagt de Nederlandse overheid daarin? In de kredietcrisis werden banken en verzekeraars door kordaat overheidsoptreden gered van de ondergang. De vraag is of de overheid ook op lange termijn slagvaardig kan optreden en deze en volgende crises adequaat te lijf kan gaan

Hebben we behoefte aan een overheid die nog beter toezicht gaat houden op bijvoorbeeld de marktsector, woningcorporaties en gemeenten, of pakt zoiets juist verkeerd uit? Is het goed als de overheid loslaat en de professional aan het bed, de crisismanager in de jeugdzorg en de buschauffeur op lijn 7 weer de ruimte geeft om naar eigen inzicht de beslissingen te nemen die uiteindelijk leiden tot de beste en meest goedkope oplossingen voor de samenleving?

In Voorbij de crisis schetsen gerenommeerde wetenschappers en bestuurders in twaalf essays de contouren van een nieuwe overheid, die beter is toegerust voor de eisen van deze tijd. Met onder andere bijdragen van Roel Kuiper (Erasmus Universiteit), Evelien Tonkens (UvA, de Volkskrant), Martien Kromwijk (voorzitter RvB woningcorporatie Woonbron), Frank de Grave (oud-voorzitter NZA), Paul Frissen (Universiteit van Tilburg) en Erik van Gerritsen (bestuursvoorzitter jeugdzorg Amsterdam).