Kafka in de polder - handboek voor het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie
Arre Zuurmond; Joeri van den Steenhoven; Jorrit de Jong; Lobke van der Meulen
Sdu (2009)
Non-Fiction
Mens En Maatschappij Algemeen
Dutch
Dat is de kracht van de Kafkabrigade. Zij laat zien hoe regels die met de beste intenties zijn opgesteld in de praktijk uitpakken. Dat kan vooral misgaan als burgers te maken hebben met meerdere instanties die onderling niet samenwerken of gegevens uitwisselen.

De Kafkabrigade laat niet aileen zien waar en hoe dat misgaat, maar helpt dit op te lossen. Door een concreet geval aan te pakken, ontstaat een structurele oplossing voor een grote groep burgers of bedrijven. De energie die loskomt in de zogenaamde 'collectieve functioneringsgesprekken' leidt tot concrete acties waar ambtenaren en bestuurders direct mee aan de slag kunnen.

Dat leidt tot zichtbare resultaten: voor de personen uit de casus in kwestie, en voor alle soortgelijke gevallen. Niet per se door nieuwe wetten en regels maar vooral door de uitvoering slimmer te organiseren.